Trích dẫn APA

Zavare, M. A. (2018). Development and validation of breast cancer knowledge and beliefs questionnaire for Malaysian student population. Universiti Putra Malaysia Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Development and Validation of Breast Cancer Knowledge and Beliefs Questionnaire for Malaysian Student Population. Universiti Putra Malaysia Press, 2018.

Trích dẫn MLA

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Development and Validation of Breast Cancer Knowledge and Beliefs Questionnaire for Malaysian Student Population. Universiti Putra Malaysia Press, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.