Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2017). Mental health in the community – Malaysia: A 20-year journey of a family medicine consultant. Universiti Putra Malaysia Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. Mental Health in the Community – Malaysia: A 20-year Journey of a Family Medicine Consultant. Universiti Putra Malaysia Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. Mental Health in the Community – Malaysia: A 20-year Journey of a Family Medicine Consultant. Universiti Putra Malaysia Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.