Trích dẫn APA

Zavare, M. A. (2018). Determinants of quality of life among Malaysian cancer patients: A cross-sectional study. BioMed Central.

Trích dẫn kiểu Chicago

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Determinants of Quality of Life Among Malaysian Cancer Patients: A Cross-sectional Study. BioMed Central, 2018.

Trích dẫn MLA

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Determinants of Quality of Life Among Malaysian Cancer Patients: A Cross-sectional Study. BioMed Central, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.