Trích dẫn APA

Riazi, S. A. (2019). Science and technology diplomacy and the power of students: The case of Iranian student in Malaysia. Universiti Putra Malaysia Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Riazi, Seyed Abolhassan. Science and Technology Diplomacy and the Power of Students: The Case of Iranian Student in Malaysia. Universiti Putra Malaysia Press, 2019.

Trích dẫn MLA

Riazi, Seyed Abolhassan. Science and Technology Diplomacy and the Power of Students: The Case of Iranian Student in Malaysia. Universiti Putra Malaysia Press, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.