Comparison of 3S multi-thresolding with fuzzy c-means method

The 3S (Shrinking-Search-Space) multi-thresholding method which have been used for segmentation of medical images according to their intensities, now have been implemented and compared with FCM method in terms of segmentation quality and segmentation time as a benchmark in thresholding. The results...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Mortazavi, Daryoush, Mashohor, Syamsiah, Mahmud, Rozi, Jantan, Adznan
Format: Conference or Workshop Item
Język:English
Wydane: IEEE 2009
Dostęp online:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/68793/1/Comparison%20of%203S%20multi-thresolding%20with%20fuzzy%20c-means%20method.pdf
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!