Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2018). Effectiveness of chemotherapy counselling on self-esteem and psychological effects among cancer patients in Malaysia: Randomized controlled trial. Elsevier.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. Effectiveness of Chemotherapy Counselling On Self-esteem and Psychological Effects Among Cancer Patients in Malaysia: Randomized Controlled Trial. Elsevier, 2018.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. Effectiveness of Chemotherapy Counselling On Self-esteem and Psychological Effects Among Cancer Patients in Malaysia: Randomized Controlled Trial. Elsevier, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.