Knowledge, attitude and practice related to HIV/AIDS among students in a local university (2007)

Introduction: HIV/AIDS has emerged as a threat causing significant morbidity and mortality in human societies. The aims of this study was to determine knowledge, attitude and practice (KAP) and factors associated with HIV/AIDS amongs students in Universiti Putra Malaysia (UPM). Methods: A cross-se...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Rahnama, Rozina, Gyanchand Rampal, Lekhraj Rampal, Lye, Munn Sann, Abdul Rahman, Hejar
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia 2009
Dostęp online:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/7727/1/Knowledge%2C%20Attitude%20and%20Practice%20Related.pdf
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!