1
יצא לאור 2009
ספר
2
מאת Magee, Elaine.
יצא לאור 2000
ספר
3
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
4
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
5
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
6
יצא לאור 2003
ספר
7
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
8
מאת Zalina Abu Zaid.
יצא לאור 2010
ספר
9
מאת Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
יצא לאור 2017
ספר
10
מאת Shazreen Shaharuddin.
יצא לאור 2017
Thesis ספר
12
Thesis ספר
13
מאת Robinson, Nancy.
יצא לאור 1977
ספר
14
יצא לאור 2011
ספר
15
יצא לאור 2010
ספר
16
מאת De Paredes, Ellen Shaw.
יצא לאור 2007
ספר
17
יצא לאור 2006
ספר
19
יצא לאור 2001
ספר
20
מאת Carter, Darryl.
יצא לאור 2003
ספר