1
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
2
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
3
יצא לאור 2003
ספר
4
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
5
מאת De Paredes, Ellen Shaw.
יצא לאור 2007
ספר
6
יצא לאור 2006
ספר
7
מאת Carter, Darryl.
יצא לאור 2003
ספר
8
יצא לאור 2006
ספר
9
יצא לאור 2003
ספר
11
מאת Bleiweiss, Ira.
יצא לאור 2008
ספר
12
מאת Mazanah Muhamad.
יצא לאור 2008
ספר