1
od Yip, Cheng Har.
Izdano 2003
Knjiga
2
od Fuad Ismail.
Izdano 2003
Knjiga
3
Izdano 2003
Knjiga
4
od Barber, Matthew D.
Izdano 2012
Knjiga
5
od De Paredes, Ellen Shaw.
Izdano 2007
Knjiga
6
Izdano 2006
Knjiga
7
od Carter, Darryl.
Izdano 2003
Knjiga
8
Izdano 2006
Knjiga
9
Izdano 2003
Knjiga
11
od Bleiweiss, Ira.
Izdano 2008
Knjiga
12
od Mazanah Muhamad.
Izdano 2008
Knjiga