1
מאת Philpotts, Liane E.,, Hooley, Regina J.,
יצא לאור 2017
ספר
2
ספר
3
מאת De Paredes, Ellen Shaw.
יצא לאור 2007
ספר
4
יצא לאור 2006
ספר
5
יצא לאור 2001
ספר
7
מאת Fischer, Uwe, MD.
יצא לאור 2004
ספר