1
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
2
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
3
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
4
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
5
יצא לאור 2006
ספר
6
מאת Mazanah Muhamad.
יצא לאור 2008
ספר