1
יצא לאור 2006
ספר
2
מאת Mazanah Muhamad.
יצא לאור 2008
ספר
3
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
4
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
5
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
6
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
7
אלקטרוני כתב-עת
8
יצא לאור 2015
אלקטרוני כתב-עת