1
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
2
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
4
יצא לאור 2007
ספר
5
יצא לאור 2003
ספר
6
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
7
מאת Zalina Abu Zaid.
יצא לאור 2011
ספר
8
מאת Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
יצא לאור 2017
ספר
9
יצא לאור 2010
ספר
10
יצא לאור 2006
ספר
11
יצא לאור 2006
ספר
12
יצא לאור 2003
ספר
13
Thesis ספר
14
מאת Buckman, Robert,
יצא לאור 2006
ספר
15
מאת Schnitt, Stuart J.
יצא לאור 2009
ספר
16
מאת Fischer, Uwe, MD.
יצא לאור 2004
ספר
17
מאת Schnitt, Stuart J.
יצא לאור 2013
ספר
18
יצא לאור 2010
ספר
19
מאת Bleiweiss, Ira.
יצא לאור 2008
ספר
20
מאת Humairah Samad Cheung.
יצא לאור 2003
ספר