1
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
2
יצא לאור 2001
ספר
3
מאת Carter, Darryl.
יצא לאור 2003
ספר
4
יצא לאור 2003
ספר
5
יצא לאור 2006
ספר
6
מאת Rosen, Paul Peter.
יצא לאור 2006
ספר
7
מאת Rosen, Paul Peter.
יצא לאור 1997
ספר
8
מאת Schnitt, Stuart J.
יצא לאור 2009
ספר
9
מאת Schnitt, Stuart J.
יצא לאור 2013
ספר
10
מאת Scarff, R. W.
יצא לאור 1968
ספר
11
מאת Bleiweiss, Ira.
יצא לאור 2008
ספר
12
מאת Rosen, Paul Peter.
יצא לאור 2009
ספר