1
יצא לאור 2001
ספר
2
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
3
מאת Yip, Cheng Har.
יצא לאור 2003
ספר
4
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
5
יצא לאור 2007
ספר
6
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2012
ספר
7
מאת Zalina Abu Zaid.
יצא לאור 2010
ספר
8
מאת Yu, Richard Ming Chuan.
יצא לאור 2018
Thesis ספר
10
יצא לאור 2010
ספר
11
יצא לאור 2006
ספר
12
יצא לאור 2002
ספר
13
מאת Shockney, Lillie, 1953-
יצא לאור 2008
ספר
15
מאת Buckman, Robert,
יצא לאור 2006
ספר
16
יצא לאור 2010
ספר
17
מאת Mehta, Ajay.
יצא לאור 2011
ספר
18
יצא לאור 2008
אלקטרוני ספר
20
מאת Mazanah Muhamad.
יצא לאור 2008
ספר