1
Опубликовано 2009
2
Опубликовано 2001
3
по Magee, Elaine.
Опубликовано 2000
4
по Yip, Cheng Har.
Опубликовано 2003
5
по Yip, Cheng Har.
Опубликовано 2003
6
по Fuad Ismail.
Опубликовано 2003
7
Thesis
8
Опубликовано 2007
9
Опубликовано 2003
10
по Barber, Matthew D.
Опубликовано 2012
11
по Kaelin, Carolyn M.
Опубликовано 2005
12
Thesis
13
по Hasanah Che Ismail.
Опубликовано 2011
14
по Zalina Abu Zaid.
Опубликовано 2011
15
по Zalina Abu Zaid.
Опубликовано 2010
16
по Norsa'adah Bachok.
Опубликовано 2013
17
по Zalilah Mohd Shariff.
Опубликовано 2011
18
по Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
Опубликовано 2017
19
по Shazreen Shaharuddin.
Опубликовано 2017
Thesis
20
по Goh, Zheng Jie.
Опубликовано 2017
Thesis