22
מאת Yu, Richard Ming Chuan.
יצא לאור 2018
Thesis ספר
23
מאת Fatimah Mohd Arif.
יצא לאור 2018
Thesis ספר
25
Thesis ספר
26
מאת Mazanah Muhamad,
יצא לאור 2010
ספר
27
Thesis ספר
29
מאת Philpotts, Liane E.,, Hooley, Regina J.,
יצא לאור 2017
ספר
30
ספר
31
מאת Kaboli, Parham Jabbarzadeh.
יצא לאור 2018
Thesis ספר
33
מאת Robinson, Nancy.
יצא לאור 1977
ספר
34
יצא לאור 2011
ספר
35
יצא לאור 2010
ספר
37
מאת De Paredes, Ellen Shaw.
יצא לאור 2007
ספר
38
יצא לאור 2006
ספר
40
יצא לאור 2001
ספר