41
מאת Carter, Darryl.
יצא לאור 2003
ספר
42
יצא לאור 2003
ספר
43
יצא לאור 1998
Conference Proceeding ספר
44
יצא לאור 2007
ספר
45
יצא לאור 2006
ספר
46
יצא לאור 2001
ספר
47
יצא לאור 2002
ספר
48
יצא לאור 2002
ספר
49
יצא לאור 2002
ספר
50
יצא לאור 2004
ספר
51
יצא לאור 2005
ספר
52
מאת Rosen, Paul Peter.
יצא לאור 2006
ספר
53
יצא לאור 2006
ספר
54
מאת Mayer, Musa.
יצא לאור 1998
ספר
55
יצא לאור 2002
ספר
56
מאת McCutcheon, Maureen.
יצא לאור 2002
ספר
57
יצא לאור 2003
ספר
58
מאת Shockney, Lillie, 1953-
יצא לאור 2008
ספר
59
יצא לאור 2007
ספר