61
Έκδοση 2007
Βιβλίο
62
Έκδοση 2008
Βιβλίο
63
ανά Rinzler, Carol Ann.
Έκδοση 1993
Βιβλίο
64
ανά Tabar, Laszlo.
Έκδοση 2007
Table of contents only
Βιβλίο
65
ανά Tung, En En.
Thesis Βιβλίο
66
Έκδοση 2002
Βιβλίο
67
Έκδοση 2011
Βιβλίο
68
ανά Ahmad, Umar
Thesis Βιβλίο
69
Έκδοση 2009
Βιβλίο
70
Έκδοση 2013
Βιβλίο
71
ανά Rosen, Paul Peter.
Έκδοση 1997
Βιβλίο
72
Thesis Βιβλίο
73
ανά Buckman, Robert,
Έκδοση 2006
Βιβλίο
74
ανά Samiei, Golnaz.
Έκδοση 2014
Thesis Βιβλίο
75
Έκδοση 2013
Βιβλίο
76
ανά Wong, Charng Choon.
Έκδοση 2016
Thesis Βιβλίο
77
Έκδοση 2019
Βιβλίο
78
Thesis Βιβλίο
79
Thesis Βιβλίο
80
ανά Barber, Matthew D.
Έκδοση 2008
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email