61
יצא לאור 2010
ספר
62
יצא לאור 2011
ספר
63
64
מאת Hasanah Che Ismail.
יצא לאור 2011
ספר
65
יצא לאור 1998
Conference Proceeding ספר
66
יצא לאור 2000
ספר
67
מאת Magee, Elaine.
יצא לאור 2000
ספר
68
מאת Fuad Ismail.
יצא לאור 2003
ספר
69
מאת Schnitt, Stuart J.
יצא לאור 2013
ספר
70
יצא לאור 2009
ספר
71
מאת Humairah Samad Cheung.
יצא לאור 2003
ספר
72
יצא לאור 2008
אלקטרוני ספר
74
יצא לאור 1998
Conference Proceeding ספר
75
מאת Mayer, Musa.
יצא לאור 1998
ספר
76
יצא לאור 2002
ספר
77
78
מאת Bleiweiss, Ira.
יצא לאור 2008
ספר
79
מאת Barber, Matthew D.
יצא לאור 2008
ספר
80
מאת Carter, Darryl.
יצא לאור 2003
ספר