1
יצא לאור 2010
ספר
2
יצא לאור 1978
Also available online:
כתב-עת
3
יצא לאור 2007
Table of contents only
Publisher description
ספר
4
קבל טקסט מלא
Thesis ספר
5
קבל טקסט מלא
Thesis ספר
6
יצא לאור 2006
Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description
ספר
7
מאת Leontos, Carolyn.
יצא לאור 2000
ספר
8
יצא לאור 2008
ספר
9
מאת Gordon, Neil F.
יצא לאור 1993
ספר
10
יצא לאור 2008
Table of contents only
Publisher description
Contributor biographical information
ספר
11
מאת Bowling, Stella.
יצא לאור 2001
ספר
12
יצא לאור 2008
Table of contents only
ספר
14
יצא לאור 2007
ספר
15
יצא לאור 2015
קבל טקסט מלא
אלקטרוני ספר אלקטרוני
16
יצא לאור 2008
קבל טקסט מלא
אלקטרוני ספר אלקטרוני
17
יצא לאור 2012
ספר
18
יצא לאור 2006
קבל טקסט מלא
אלקטרוני ספר אלקטרוני
19
יצא לאור 2014
קבל טקסט מלא
אלקטרוני ספר אלקטרוני
20
קבל טקסט מלא
אלקטרוני ספר אלקטרוני