1
יצא לאור 2008
Publisher description
Table of contents only
ספר
2
יצא לאור 2008
Publisher description
Table of contents only
ספר
3
יצא לאור 2004
ספר
4
מאת Reeve, Johnmarshall.
יצא לאור 2009
Table of contents only
ספר
5
יצא לאור 2000
ספר
6
מאת Williams, Simon J. 1961- .
יצא לאור 2001
ספר
7
מאת Vasilyuk, F. E.
יצא לאור 1984
ספר
8
מאת Greenberg, Leslie S.
יצא לאור 1988
ספר
9
מאת Ellis, Albert, 1913- .
יצא לאור 1962
ספר
10
יצא לאור 2009
ספר
11
מאת Kovecses, Zoltan.
יצא לאור 1990
ספר
12
מאת Leff, Julian P.
יצא לאור 1985
ספר
13
מאת Yunus, Muhammad Mahmud Bani.
יצא לאור 2007
ספר
14
מאת Lundahl, David S.
יצא לאור 2012
ספר
15
מאת Robiah K. Hamzah, 1951-.
יצא לאור 2010
ספר
16
מאת Ye, Qingcheng.
יצא לאור 1999
ספר
17
מאת Greene, Elliot.
יצא לאור 2014
ספר
18
יצא לאור 2009
ספר
19
יצא לאור 2009
ספר
20
מאת Tan, Hooi Shyuan.
יצא לאור 2017
Thesis ספר