1
Bằng Chitty, John, MRCVS.
Được phát hành 2013
Sách
2
Bằng Davidson, Terence M.,, Husseman, Jacob,
Được phát hành 2013
Sách
3
Được phát hành 2010
Sách
4
Được phát hành 2007
Sách
5
Được phát hành 2004
Sách
6
Bằng Dhillon, R. S.
Được phát hành 1999
Sách
7
Được phát hành 2003
Sách
8
Bằng Tsementzis, Sotirios A.
Được phát hành 2000
Sách
9
Bằng Strobel, Michael.
Được phát hành 2002
Sách
10
Được phát hành 2004
Sách
11
Bằng Sanna, M.
Được phát hành 2002
Sách
12
Bằng Dhillon, R. S.
Được phát hành 2006
Sách
13
Bằng An, Howard S.
Được phát hành 2007
Table of contents only
Sách
14
Bằng Lindsay, Kenneth W.
Được phát hành 1997
Sách
15
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
16
Được phát hành 1991
Sách
17
Được phát hành 2008
Sách
18
Bằng Dhillon, R. S.
Được phát hành 1994
Sách
19
Bằng Macnicol, Malcolm F.
Được phát hành 2012
Sách
20
Được phát hành 1999
Sách