181
Έκδοση 2012
Βιβλίο
182
ανά Adler, Douglas G., 1969-
Έκδοση 2013
Βιβλίο
183
ανά Gorczya, Wojciech, 1959-.
Έκδοση 2006
Βιβλίο
184
ανά Alawad, Tasneem Abdalgfar.
Έκδοση 2017
Thesis Βιβλίο
185
ανά Azliana Abu Bakar Sajak.
Έκδοση 2016
Thesis Βιβλίο
186
Έκδοση 2014
Βιβλίο
187
ανά Shuaibu, Hudu Abdullahi.
Έκδοση 2017
Thesis Βιβλίο
188
ανά Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
Έκδοση 2017
Βιβλίο
189
ανά Hamid, Mohamed Elamin,
Έκδοση 2016
Βιβλίο
190
ανά Puri, Basant K.,
Έκδοση 2008
Βιβλίο
191
ανά Shu, Ping Soon.
Έκδοση 2015
Thesis Βιβλίο
192
ανά Farah Fatin Fauzi.
Έκδοση 2017
Thesis Βιβλίο
193
Έκδοση 2012
Βιβλίο
194
Έκδοση 2014
Βιβλίο
195
Έκδοση 2001
Βιβλίο
196
Έκδοση 2012
Βιβλίο
197
Έκδοση 2005
Βιβλίο
198
Έκδοση 1988
Βιβλίο
199
ανά Vaidehi Ulaganathan.
Έκδοση 2018
Thesis Βιβλίο
200
ανά Ho, Mai-Lan,, Eisenberg, Ronald L.,
Έκδοση 2014
Βιβλίο
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email